Cases

Vind-Vind har været analyseret vindforhold i mange forskelligt faser af byggeriet; i den tidlige planlægningsfase - for placering af bygningsvolumner, i detailprojekteringen - for eftervisning af vindkomforten, i færdige byggerier - for udbedring af problematiske vindforhold.

Her er nogle af de projekter vi har deltager i