Velkommen - sådan tøjler vi vinden

Vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og større nybyggerier - ligesom diagrammer for lys og skygge længe har været standard. 

Årsagerne er, at der er blevet bygget mere på vindudsatte områder, fx ved kyster, at danskerne er begyndt at opholde sig mere udendørs, fx i byer og boligområder - og at der i dag er udviklet it-løsninger, som gør det meget lettere at kortlægge vinden og opstille forslag til løsninger og forbedringer.

Vind er et teknisk meget komplekst fænomen, men udviklingen af såkaldte CFD-programmer giver en række fordele frem for de hidtidige vindtunnelforsøg, som har været gennemført med modeller af færdigprojekterede bygninger.

I Vind-Vind har vi siden 2012 gennemført vindanalyser for en række samarbejdspartnere - arkitekter, bygherrer, projektudviklere og offentlige myndigheder.