Spring til indhold

Sådan tøjler vi vinden

Vind-Vind rådgiver inden for strømingsmekanik i byggeriet. Per Jørgensen, har som fysiker indgående erfaring med fluid dynamik og programmering. Leika Diana Jørgensen er konstruktionsingeniør med supplerende erfaringen inden for fluid dynamik og projektledelse på komplekse byggerier. 

En af vores spidskompetencer er vindkomfort. Vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og større nybyggerier – ligesom diagrammer for lys og skygge længe har været standard. 

Årsagerne er, at der er blevet bygget mere på vindudsatte områder, fx ved kyster, at danskerne er begyndt at opholde sig mere udendørs, fx i byer og boligområder – og at der i dag er udviklet it-løsninger, som gør det meget lettere at kortlægge vinden og opstille forslag til løsninger og forbedringer.

Vind er et teknisk meget komplekst fænomen, men udviklingen af såkaldte CFD-programmer giver en række fordele frem for de hidtidige vindtunnelforsøg, som har været gennemført med modeller af færdigprojekterede bygninger.

I Vind-Vind har vi siden 2012 gennemført vindanalyser for en række samarbejdspartnere – arkitekter, bygherrer, projektudviklere og offentlige myndigheder.

Det seneste år har vi sammen med DTU arbejdet med et udviklingsprojekt som behandler validering af CFD-beregninger i forhold til vindlast. Vi har i den forbindelse valideret vores vindlastberegninger op imod vindtunnelforsøg. Vores resultater er sammenlignelige med vindtunnelforsøgene.