Spring til indhold
Forsiden » Nordhavn

Nordhavn

Nordhavn fra vandet

Nordhavn er et byudviklingskvarter i København, placeret øst for Nordhavn Station. Det nye kvarter kommer til at rumme attraktive og differentierede byrum med store grønne arealer og kanaler. 

I hele disponeringsfasen har arkitekterne Cobe, Polyform og Sleth haft stor fokus på vindkomforten på pladser og på cykelstier. Arkitekterne har placeret bygningerne så bygningerne i videst mulig omfang danner læ for strategisk vigtige områder. For at bistå arkitekternes meget seriøse arbejde, har Vind-Vind i visse delområder samt på udvalgte tagterrasser analyseret vindkomforten vha. CFD-beregninger. I forhold til vindkomfort, har der efterfølgende været en tæt dialog med arkitekterne, for at opnå den bedst mulige vindkomfort. Vind-Vind har været inde så tidligt i projektfasen, at det har været muligt i et vist omfang har været muligt af ændre bygningsudformningerne, for at skabe et bedre vindmiljø. Ud fra et vindmæssigt synspunkt, har det været godt. Da det nogle gange, kan forbedre vindforholdene med relativt små ændringer i udformningen, og effekten er væsentlig større end hvis man efterfølende vil forbedre vindkomforten med diverse læskærme og beplantning. 

Læs mere om Polyform Arkitekter