Spring til indhold
Forsiden » Ydelser

Ydelser

Vind-Vind lægger vægt på at være en faglig kompetent sparringspartner. Med bred erfaring inden for strømningsmekanik giver vi vores kunder en vejledning i, hvilke muligheder og begrænsninger der er for at opnå et godt vindmiljø. Vores primære arbejdsværktøj er – ud over erfaring – CFD-beregninger (Computational Fluid Dynamics). 

CFD-vindanalyser kan:

 • Kortlægge og vise fremtidige vindforhold ved projekter
 • Udpege, hvor det er hensigtsmæssigt at placere opholdsarealer
 • Påvise, hvor kvarterer/bygninger får dårlig vindkomfort 
 • Anvise, hvordan gener kan undgås/mindskes
  • Ved at dreje bygninger
  • Ved at justere bygningsvolumen
  • Ved at forskyde facader
  • Ved at justere overflader (fx altaner/indgangspartier)
  • Ved at plante fx træer 
 • Bedst at bruge tidligt i planforløb, så projekter kan justeres før endeligt design