Spring til indhold
Forsiden » Ydelser » Placering af træer og vegetation

Placering af træer og vegetation

CFD-simuleringerne er et godt værktøj til placering af træer og andre afværgeforanstaltninger. Ved hjælp af strømlinjer og oversigtskort, giver de rene simuleringer et godt overblik over, hvor det er nødvendigt at skærme for vinden samt hvor afskærmningen placeres mest optimalt. Disse træer modelleres og inkluderes i simuleringerne og derved kan man se effekten af tiltagene inden de rent faktisk etableres.