Spring til indhold
Forsiden » Samarbejdspartnere » Offentlige myndigheder

Offentlige myndigheder

Kommunerne har de seneste årtier sat fokus på vindforhold. Mange kommuner er blevet opmærksomme på vindkomfort som en vigtig faktor for, hvordan et byrum opleves. Og flere kommuner stiller nu krav om, at vindkomfort tænkes ind i projekteringen af nye byggerier og kvarterer.

Københavns Kommune lægger vægt på at indtænke vindforhold tidligt, når nye byområder udvikles og planlægges, og kommunen kræver, at vindforhold er indtænkt allerede i masterplaner for de enkelte kvarterer. Ved markante byggerier, som risikerer at påvirke vinden væsentlige, skal vindkomforten også undersøges tidligt i processen. Det kan blandt andet være ved planlægningen af punkthuse, som kan få karakter af et tårn.