Spring til indhold
Forsiden » Irma-byen

Irma-byen

Projektkort Irmabyen

Irma-byen er en kommende bydel i Rødovre, udviklet af ELF Development og tegnet af Gröning Arkitekter. Irma-byen kommer til at ligge på den gamle Irmagrund ved Korsdalsvej. Grunden er i dag karakteriseret af lave industribygninger – med undtagelse af det centralt placerede Irma-tårn, der blev brugt som kafferisteri.

Det nye bykvarter kommer ifølge planen til at rumme varierede bygninger med blandt andet boliger, butikker, kontorer og institution. Bygningerne vil variere i højde og vil mange steder stå forskudt i planen. Der vil være flere byrum med grønne arealer og pladser – det centrale Irma-tårn vil blive bibeholdt. Gröning Arkitekter har tænkt brydningen af vind ind i byplanen ved at forskyde bygninger.

Irma-byen blev i første omgang analyseret med henblik på disponering af byrumene i forhold til placering af opholdsarealer samt identificerer, hvorvidt det var nødvendigt at foretage korigerende tiltag for at opnå god vindkomfort. Vindkomfortanalysen har været med til at danne grundlag for placering af beplantning i kvarteret. Det er desuden blevet undersøgt i, hvilket omfang Irma-byen vil få betydning for eksisterende nabokvarterer. 

Resultaterne benyttes i en VVM-redegørelse for kvarteret, som dokumentation for Irma-byens virkning på det omkringliggende vindmiljø.

Læs mere om irmabyen her.