Spring til indhold
Forsiden » Ydelser » Komfortanalyse for nye bydele

Komfortanalyse for nye bydele

Analyser af vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved byplanlægning og større byggerier – på samme måde som diagrammer for sollys og skygge længe har været standard.

Årsagerne er, at der bliver bygget mere på vindudsatte områder, fx ved kyster, og at danskere og nordeuropæere opholder sig mere udendørs, fx i byer og boligområder. Desuden er udviklet it-løsninger i form af såkaldte CFD-programmer, som gør det meget lettere at kortlægge vind og opstille forslag til løsninger og forbedringer tidligt i processen med byplanlægning og/eller byggeri.

Vind-vind har siden 2012 gennemført analyser for offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere ved byplanlægning og større byggerier i fx udviklingsområder som Nordhavn i København, Irmabyen i Rødovre vest for København, Thomas B. Thriges Gade i Odense og Lighthouse i Aarhus.

Til at vurdere de fremtidige forhold benytter vi CFD-beregninger. Vind er et meget komplekst fænomen, og det kan være svært at identificere præcist, hvor problemerne opstår. CFD-beregningerne sammenholder de enkelte påvirkninger og deres indbyrdes påvirkning.

Produktet af en analyse er et kort over, hvor meget det i gennemsnit blæser i de forskellige områder. Nedenfor kan man se et eksempel på analyse.

For at udføre en god analyse er det vigtigt, at vi har en forståelse af området, fx hvilke ønsker arkitekt og bygherre har til området. For at sikre at vindkomfortanalysen giver mest mulig værdi for kunden, lægger vi vægt på at formidle muligheder og begrænsninger tydeligt. Derfor er dialogen en meget vigtig del af en værdifuld vindanalyse.

Hvad er vindkomfort?

Vindkomfort er meget individuelt og områdespecifikt. God vindkomfort afhænger meget af folks forventninger. Generelt er folk mere tolerante over for vind, når de befinder sig ud til fx havet. Temperaturen kan også have indflydelse på oplevelsen af vinden. Nedenstående billeder viser to meget forskellige vindsituationer. Ved Vesterhavet kan det være en attraktion, at det blæser meget. Mens man på en café midt i København typisk ikke tolererer meget vind.

Beregningsresultaterne vil blive vurderet i forhold til den såkaldte Davenports komforttabel. Figuren herunder viser de forskellige kategorier i forhold til, hvor stor en procentdel af tiden komfortkriteriet på 5 m/s er overskredet (Vind-Vind benytter 6 m/s, hvor et turbulenstillæg er indlejret). Hvis det fx blæser mere end 6 m/s i 6 % af tiden, så vil en gennemsnitsperson føle det behageligt for ophold i kortere tid, men personen vil ikke føle det behageligt ved længerevarende ophold.

AktivitetOmrådeKarakteristik af vindmiljø
  AcceptabeltUbehageligtMeget ubehageligt til farligt
Hurtig gangFortov, stier43%50%53%
SlentreParker, butiksgader23%34%53%
Stå eller sidde i kort tidParker, pladser6%15%53%
Stå eller sidde i længere tidUdendørs restauranter, friluftsteater0,1%3%53%