Højhus-konference i Aarhus

Vind-Vind fortælle om vindanalyser ved en højhus-konference i Aarhus til foråret 2017. De senere år er det blevet teknisk muligt at lægge arkitekternes 3D-modeller ind i beregningsprogrammer med de lokale vindforhold. Så kan planerne lettere justeres, inden byggeriet går i gang.

Link til programmet fra konferencevirksomheden Byens Ejendom...

http://byensejendom.dk/conference/hojhusbyggeri-i-aarhus-886